Stamcellerne

Udstillingsprojektet “Levetid - på vej mod døden i levende live”

Vi er en sammenslutning af syv kvindelige kunstnere, der kalder sig Stamcellerne. Gruppens stifter havde indledt et samarbejde med en komponist og en skuespiller, hvorefter en gruppe medstuderende fra Århus Kunstakademi blev optaget i gruppen. Vores individuelle praksis er meget forskellig. Gruppen består af fem billedkunstnere, der arbejder henholdsvis med skulptur, maleri, tegning, foto, video og lyd, samt en komponist og en skuespiller. Gruppen har fundet sammen gennem en fælles interesse for temaet Aldring. Gruppens medlemmer selv spænder fra 30-70 år, hvilket medvirker til at emnet bliver behandlet fra vidt forskellige udgangspunkter. Værkerne til udstillingen er ved at blive skabt, og nogle af værkerne skabes i samarbejde mellem flere af gruppens medlemmer.

Stamcellerne: Camilla Dayyani | Diana Nordbek | Dorthe Lund | Malene Kløve Dalsgaard | Marianne T Pedersen | Marie Netterstrøm | Ulla Skov Jensen

Projektbeskrivelse

Med projektet ønsker vi at sætte spørgsmålstegn ved den verserende overvejende negative opfattelse af det at blive ældre, hvor man efter endt arbejdsliv kan blive anset som en byrde for samfundet, og i hvert fald ikke brugbar mere. Denne opfattelse vil vi gerne gøre op med og undersøge alternativer til. Det vil vi gøre ved at kigge lidt dybere på, hvad det betyder at blive ældre, og derved komme nærmere en accept af den naturlige aldringsproces. ”Mennesket er, så vidt det vides, det eneste levende væsen, der er klar over, at det en dag skal dø, men vi ved ikke, hvornår vi skal dø. Det gør spørgsmål om aldring og muligheden for at undgå døden til en universel fascination." dr. scient. Suresh Rattan, biogerontolog, Aarhus Universitet. Som Rattan så fint udtrykker, er det bevidstheden om, at døden er en naturlig forlængelse eller konsekvens af det at leve, der øger vores nysgerrighed om aldringsprocessen. Denne nysgerrighed ligger også som klangbund for værkerne; vi vil med kunstens og æstetikkens sprog dykke ned i forskellige tilgange til det at ældes. Værkerne stiller spørgsmål og kommer med udsagn om, hvad det indebærer at ældes som menneske. Der bliver både arbejdet med overordnede tilgange til temaet, som det at vi ældes fra vugge til grav, men også hvad man giver videre, når man har levet et helt liv, både i form af dna, viden og minder, og de ændringer der sker i kroppen og sindet i livets sidste faser både på godt og ondt. Værkerne spænder fra at være meget poetiske og luftige til at være mere konkrete og tage humor i brug, flere af værkerne har auditive elementer eller er deciderede lydværker, og et par af kunstnerne påtænker performative elementer i løbet af udstillingsperioden. Det er planlagt at invitere forskellige akademiske faggrupper ind til evt. interview, åbningstale mm. for at brede temaet yderligere ud. Samlet set vil udstillingen give et mangefacetteret univers at gå på opdagelse i. Vi synes, at samtalen om alderdom i den offentlige debat og politisk er stagneret, derfor vil vi gerne udvide temaets mange muligheder for nuancer og facetter med denne udstilling. Vi vil gerne invitere gæster ind til at undres, røres og reflektere over, hvad det vil sige at ældes.

Del siden